Lenas och Att Våga gubbens tankar - välkommen

Tankar inför en utställning

Tankar inför en utställning

Vad har en husfasad i HongKong, en tavla och en svart sten gemensamt? 
Inte mycket vid första anblicken kanske, men de inspirerar alla...

Läs mer

Smyckenas språk

Vad säger man med sina smycken - säger man någonting alls till omvärlden eller är smycken bara något som är till...

Läs mer

Hur gör musslan

Tänk om man kunde göra som musslan och ostronet - kapsla in främmande materia som man inte gillar och skapa något så vackert...

Läs mer