Cityline

Cityline -  hämtar sin inspiration från nedre högra hörnet i tavlan The Bridge  -  en vy över Manhattan skyline.