Boulevard

Boulevard - det stela armbandet som för tankarna till myllrande boulevarder i Paris.