Julring med granat

500 kr


Enkla fina ringar med granater i spänningfattning.  De fyra ringarna finns bara i ett exemplar och är lite olika till storlek på ring storlek på sten och ytbearbetning. 

1. matt yta, med en 3 mm granat storlek på ring 18 mm i diameter

2.matt yta med en 4 mm stor djuröd granat, storlek på ring 17,5 mm i diameter

3. matt yta med en 3 mm granat storlek på ring 17 mm  i diameter

4. blank yta med en ljusröd 3 mm granat, storlek på ring 16,5 mm  i diameter